Privacyprotocol

In dit privacy protocol is vastgelegd hoe de Stichting Maatjesproject Zevenaar e.o. omgaat met de aan haar toevertrouwde gegevens.

  1. De Stichting Maatjesproject Zevenaar e.o. legt gegevens vast van cliënten zoals naam, adres, woonplaats, emailadres, geboortedatum, IBAN-nummer, alsmede overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden die de vrijwilligers van de Stichting verrichten.
  2. De Stichting Maatjesproject Zevenaar e.o. legt gegevens vast van vrijwilligers zoals naam, adres, woonplaats, emailadres, geboortedatum en IBAN-nummer.
  3. De Stichting Maatjesproject Zevenaar e.o. hanteert de volgende systemen voor de vastlegging van de persoonsgegevens:
  • De gegevens worden lokaal bewaard.
  • Gegevens worden niet aan derden verstrekt
  • Gegevens worden verwijderd indien ze niet meer noodzakelijk zijn.
  • Alle correspondentie tussen de vrijwilligers van de Stichting Maatjesproject Zevenaar e.o. wordt per mail verstuurd.
  • Contacten tussen vrijwilliger en cliënt verlopen via email, telefoon of persoonlijk contact.
  • Aan nieuwe cliënten wordt schriftelijk toestemming gevraagd de persoonsgegevens, zoals omschreven, te gebruiken.
  • Aan nieuwe vrijwilligers wordt schriftelijk toestemming gevraagd de persoonsgegevens, zoals omschreven, te gebruiken.

Zevenaar, mei 2018