Maatjesproject

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel – met een directe handreiking in een crisissituatie:

  • weer perspectief te bieden aan mensen die tussen wal en schip zijn geraakt, zodat zij als mens weer tot hun recht kunnen komen in deze maatschappij.
  • hen naar vermogen financieel te ondersteunen, hen tijdelijk te begeleiden zolang dit voor officiële instanties niet mogelijk is, door hen indien nodig te verwijzen en eventueel te begeleiden naar professionele hulp.
  • manco’s in het politieke beleid aan te kaarten bij overheden indien blijkt dat mensen hierdoor in de verdrukking komen.
  • draagvlak te creëren voor hen die buiten de boot vallen door middel van publiciteit en dergelijke. Hierdoor beoogt de stichting de solidariteit van mensen onderling te bevorderen.

Voor zover van overheidswege financiële hulpverlening mogelijk is, kan geen beroep worden gedaan op een bijdrage uit het Maatjesproject.

Beleid

De Stichting tracht haar doelstellingen vooral waar te maken door de inzet van een aantal veldwerkers, vrijwilligers die door hun beroepskennis en -ervaring, door hun manier van zijn en mens- en maatschappijbetrokkenheid op een goede manier raad weten met de vragen die binnen het werkveld op hen afkomen. Omdat zij dit vaak doen in contact en overleg met andere, ook politieke instanties, komen haast vanzelf ook de manco’s in het beleid en de verbreding van het draagvlak aan de orde.

Bovendien schuwt de Stichting de publiciteit niet om de problematiek – en de manier waarop mensen met enige ruggensteun daar zelf mee aan de slag gaan – in de samenleving onder de aandacht te brengen, meestal in combinatie met een gerichte fondswerving. De planning hiervan komt voort uit de met elkaar in regelmatige sessies uitwisselde praktijk en in het verslag van de kernactiviteit geanalyseerd.

Beloningsbeleid

Er vindt geen beloning plaats.